THERM EL 15

İstilik gücü: 2,5 ÷ 15,0 kVt
Tənzimləmə addımı: 2500 Vt
BDİ kommunikasiyası: var

THERM EL 15 elektrik qazanlarının idarə olunması elə hazırlanmışdır ki, onunla iş sadə, aydın və birmənalı olsun. Siqnalizasiyanın birmənalı işıq diodlarıyla tamamlanmış, əyani üç dərəcəli işıq əks etdirən diod ekran, idarə etmənin sadəliyinə kömək edir. THERM EL 15 qazanına birbaşa elektrik qızdırıcısı olmadan, isti su təchizatı üçün xarici rezervuarı qoşmaq olar. Rezervuarın qızması, üç yollu ventilin yerdəyişməsiylə təmin olunur. Əlbəttə, qazanın idarə olunması, obyektin termostatı və elektrik enerjisi ödənişinə vəsaitlərin qənaət edilməsinə imkan yaradan, ekviterm tənzimləyici vasitəsilə nəzərdə tutulur.

Qazanı SMS mətn mesajları vasitəsi ilə GSM modulunun köməyi ilə idarə etmək olar. Modul, istifadəçinin praktik olaraq bütün quraşdırmalarını, məsafədən həyata keçirməyə imkan verir. O, həmçinin, daha əvvəl quraşdırılmış işçi parametrlər və nasazlıqlar haqqında məlumat almağa imkan verir. Elektrik qazan həmçinin, aşağı tarif dövründə qazanı işə salan BDİ söndürücüsü ilə qarşılıqlı əlaqədardır. Əlavə rahatlıq, obyektin elektrik şəbəkəsinin həddən artıq yüklənməsinin qarşısını almaq üçün, maksimal cərəyana nəzarət cihazının quraşdırılması imkanını təmin edir.

 

Tövsiyə olunan pərakəndə satış qiyməti: istəyə görə

 • Kommutasiyanın seçilmiş relesi sayəsində çox sakit iş
 • Əyani sensor ekranı sayəsində sadə və intuitiv idarə etmə
 • 2,5 kVt güclü kiçik addımlarla qeyri-pilləli tənzimlənmə
 • Qazanın minimal gücü 2,5 kVt
 • Tənzimləyicinin OpenTherm+ kommunikasiyası ilə qoşulması imkanı
 • İçəridə və ya bayırdan temperatur üzrə tənzimlənmə imkanı (ekviterm tənzimlənmə)
 • Üçyollu ventilin quraşdırılmasından sonra suyun xarici rezervuarda qızdırılması imkanı
 • SMS modulunun quraşdırılmasından sonra SMS mesajların köməyi ilə qazanın məsafədən idarə olunması imkanı
 • BDİ kommunikasiyası - elektrik enerjisi təchizatçısından aşağı tarif dövründə distans işə salma
 • Obyektin elektrik şəbəkəsinin artıq yüklənməsinin qarşısının alınması üçün, maksimal cərəyana nəzarət cihazının əlavə quraşdırılması imkanı
 • Kiçik enerji sərfiyyatı ilə evlər və passiv evlərin (aşağı minimal güc) isidilməsi üçün tövsiyə edilir
 • İstilik gücünün artırılması məqsədilə, intellektual kaskad qazanxanalara 32 vahidə qədər qazan qoşulması imkanı
Texniki göstəricilər Ölçü vahidi THERM EL 15
Nominal istilik gücü kVt 15,0
Minimal tənzimlənmə pilləsi Vt 2500
Üçfazalı (birfazalı) nominal cərəyan A 22 (66)
Elektrik müdafiə sinifi - IP 40
El. gərginlik / tezlik V / Hz 3 x 400 + N + PE/50 ~
Maksimal nominal cərəyan A 3 x 24
Əsas el. müdafiə avtomatı A 25 (80)
İsitmə sistemi suyunun girişi-çıxışı - G 3/4" xarici
İsitmə sisteminin min. - maks. işçi təzyiqi bar 0,8 - 3,0
İsitmə sistemi suyunun maksimal temperaturu °C 80
Qazanın su həcmi L 14,5
Nominal güc zamanı FİƏ % 99,5
Genişlənmə çənin həcmi L 7
Ölçüləri: hündürlüyü / eni / dərinliyi mm 820 / 475 / 238
Qazanın susuz çəkisi kg 38
Sifarişin nömrəsi - 1602.1