THERM Е qazla işləyən döşəməüstü qazanlar

Газовые напольные котлы THERM Е

THERM döşəməüstü qazanların yeni modelləri döşəməüstü qazanların müvəffəqiyyətli seriyasını davam edir və 60 kVt-dan 120 kVt-ə qədər güclə istilik mənbəyinə ehtiyac duyan geniş istehlakçılar dairəsi üçün hazırlanmışdır.

THERM qazanları modulyasiya sistemi ilə hazırlanıb. Bu sistem qazanın məhsuldarlığının 65 - 100% diapazonunda iki güc pilləsi arasında avtomatik idarə olunan keçiddən ibarətdir. Qazanın adında rəqəmli işarə, onun maksimal məhsuldarlığını bildirir, "E" hərfi isə elektrik yandırılma ilə, istilik təchizatı sistemi üçün enerjidən asılı olan qazanlar seriyasına mənsub olduğunu ifadə edir.

THERM 60 E

THERM 60 E

Tip: stasionar
İstilik gücü: 39,0 ÷ 60,0 kVt
İST qızdırılması: xeyr
THERM 80 E

THERM 80 E

Tip: stasionar
İstilik gücü: 52,0 ÷ 80,0 kVt
İST qızdırılması: xeyr
THERM 100 E

THERM 100 E

Tip: stasionar
İstilik gücü: 67,0 ÷ 98,0 kVt
İST qızdırılması: xeyr
THERM 120 E

THERM 120 E

Tip: stasionar
İstilik gücü: 77,0 ÷ 120,0 kVt
İST qızdırılması: xeyr