Ana səhifə Qaz tipli qazanlar Qazla işləyən döşəməüstü qazanlar İstilik təchizatı üçün (enerjidən müstəqil)

THERM Р/В qazla işləyən döşəməüstü qazanlar

Газовые напольные котлы THERM Р/В

THERM Р/В döşəməüstü qazanları SIT firmasının qaz reduktoruyla təchiz edilmişdir ki, o qazanın rahat işə salınmasını və gücünün tənzimlənməsini təmin edir. Qaz reduktorunun klapanlarının fəaliyyəti üçün lazım olan elektrik enerjisi, uzunmüddətli xidmət üçün nəzərdə tutulan termoparalarda istehsal edilir. Köməkçi odluğun alovu pezoelementdən alışır. Therm qazanlarının çuqun istilik mübadiləçilərində, istismarın ekoloji cəhətdən zərərsizliyini əsas tutaraq, istilik təchizatı suyunun enerjisindən effektiv istifadə etməyə imkan verən çuqun bölmələrin tamamilə yeni konstruksiyası tətbiq edilir.

Qazan, mövcud normalar üzrə istilik daşıyıcısı temperaturunun tənzimlənməsinin etibarlı sistemiylətəhlükəsizlik elementləriylə təchiz edilmişdir. Qazanlar istilik təchizatı sistemi suyunun təbii dövriyyəsiylə sistemlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

THERM 18 P/B

THERM 18 P/B

Tip: stasionar
İstilik gücü: 10,0 ÷ 18,0 kVt
İST qızdırılması: xeyr
THERM 25 P/B

THERM 25 P/B

Tip: stasionar
İstilik gücü: 16,0 ÷ 25,0 kVt
İST qızdırılması: xeyr
THERM 35 P/B

THERM 35 P/B

Tip: stasionar
İstilik gücü: 25,0 ÷ 35,0 kVt
İST qızdırılması: xeyr
THERM 45 P/B

THERM 45 P/B

Tip: stasionar
İstilik gücü: 30,0 ÷ 45,0 kVt
İST qızdırılması: xeyr