THERM 60 E

Tip: stasionar
İstilik gücü: 39,0 ÷ 60,0 kVt
İST qızdırılması: xeyr

THERM döşəmə tipli çuqun qazanları - fərdi evlərin, istehsal obyektlərinin və digər sosial infrastruktur obyektlərinin istilik təchizatı üçün tətbiq edilən müasir qaz avadanlığıdır. Qazanlar atmosferə zərərli maddələrin minimal tullanması ilə maksimal istilik alınmasına imkan verir, bu isə o deməkdir ki, onların istismarı qənaətlidir və ətraf mühitə zərər vermir. Qazanlar tənzim edilən məhsuldarlığa malikdirlər. Bu obyektin istilik itkilərindən asılı olaraq, içəridəki temperaturu ən böyük dəqiqliklə quraşdırmağa imkan verir.

THERM E modelli qazanlarda gücün iki pilləli modulyasiyası istifadə olunur. Bu sistem qazanın məhsuldarlığının 65 - 100% diapazonunda iki güc pilləsi arasında avtomatik idarə olunan keçiddən ibarətdir. Qazanın adında rəqəmli işarə onun maksimal məhsuldarlığını bildirir, "E" hərfi isə elektrik yandırılma ilə istilik təchizatı sistemi üçün enerjidən asılı olan qazanlar seriyasına mənsub olduğunu ifadə edir.

Texniki göstəricilər Ölçü vahidi THERM 60 E
Maks. istilik gücü kVt 60,0
Min. istilik gücü kVt 39,0
Yanacaq - təbii qaz
Qaz sərfiyyatı - təbii qaz m3/saat. 4,52 - 6,90
Maks. işçi təzyiq bar 4,0
Maks. işçi temperatur °C 85
Qazandan çıxışda qaz tüstülərinin temperaturu °C 110
Küy səviyyəsi dB 55
Nominal gərginlik/tezlik V/Hz 230/50~
İstehlak elektrik gücü Vt 100
Qazanın effektivliyi (FTƏ) % 92-ə qədər
El. müdafiə dərəcəsi - IP 41
Tüstü bacasının diametri mm 180
Qabaritlər: hündürlük / en / dərinlik mm 1020 / 830 / 780
Qazanın kütləsi kg 258
Artikul (anbar №) - 1127