THERM 18 EZ/B

Tip: stasionar
İstilik gücü: 10,0 ÷ 18,0 kVt
İST qızdırılması: bəli

Qazanlar elektrik şəbəkəsinə qoşulmayla işləyir. obyektin istilik itkilərindən asılı olaraq, odluğun işini 65 - 100% diapazonunda modullaşdıran, müasir elektron blokla təchiz edilmişdir. EZ/B modelləri boylerdəki suyun temperaturunun 60°C dərəcədən aşağı düşməsi zamanı, üç yollu klapanı dəyişdirən və qazan suyunun axınını istilik təchizatı sisteminin konturundan boylerin konturuna yönəldən avtomatikadan istifadə edir.

THERM qazanlarının çuqun istilik mübadiləçilərində qazın yanma enerjisindən effektiv istifadə etməyə imkan verən bölmələrin yeni konstruksiyası tətbiq edilir.

EZ/B tipli döşəmə tipli çuqun qazanlarının rahatlığını Siz onun 18 kVt qazanlar üçün 100 litrdən (ОКС 100 NTR), 25 kVt qazanlar üçün 125 litrdən (ОКС 125 NTR), 35-45 kVt qazanlar üçün 200 litrdən (ОКС 200 NTRR), 55 kVt qazanlar üçün 300 litrdən (ОКС 300 NTRR) çox həcmdə isti su təchizatı boyleri ilə istifadə zamanı qiymətləndirə biləcəksiniz. 45 və 55 kVt güclü qazanlar üçün iki istilik mübadiləçisi - NTRR ilə boylerləri birləşdirmək lazımdır.

Texniki göstəricilər Ölçü vahidi THERM 18 EZ/B
Tənzimlənən məhsuldarlıq kVt 10,0 - 18,0
Yanacaq - природный газ
Qaz sərfiyyatı - təbii qaz m3/saat. 1,18 - 2,13
Maks. işçi təzyiq bar 3,0
Maks. işçi temperatur °C 85
Tüstü qazlarının orta temperaturu °C 127
Maksimal küy səviyyəsi db 52
Qaz birləşməsi ölçüsü G 3/4"
İstilik təchizatı birləşməsi ölçüsü G 1"
Qazanın effektivliyi (FİƏ) % 93-ə qədər
Nominal gərginlik/tezlik V/Hz 230/50~
İstehlak el. gücü Vt 130
Elektik komponentlərin müdafiə dərəcəsi - IP 41
Tüstü bacasının diametri mm 110
Qabaritlər: hündürlük / en / dərinlik mm 845 / 425 / 625
Qazanın kütləsi kg 102
Artikul (anbar №) - 1116.2

Münasib isti su təchizatı boylerləri

Qazan Boyler
OKC 100 NTR OKC 125 NTR OKC 160 NTR OKC 200 NTRR OKC 300 NTRR
THERM 18 EZ/B
THERM 25 EZ/B
THERM 35 EZ/B x
THERM 45 EZ/B x x x
THERM 55 EZ/B x x x
✓ tövsiyyə edilir, ○ istifadə etmək olar, x istifadə edilmir