THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 8,0 ÷ 20,0 kVt
İST qızdırılması: bəli

THERM 20 LXZE.A 5 və TLXZE.A 5 qazanları, qazanın korpusunda quraşdırılmış 55 l həcmli boylerdəki suyu, tələbat olduqda, sıçrayış prosesləri olmadan qızdırır. Qazanın avtomatikası quraşdırılmış üçyollu klapanı idarə edir ki, bu klapan sayəsində qızdırılma sisteminin konturu və isti su təchizatı boylerinin konturu arasında qazanın iş rejimlərinin dəyişməsi həyata keçirilir. Bu qazanlar 200 m2 qədər sahəsi olan obyekti qızdıra bilər.

Qazanların yeni seriyası ən müasir otaq temperaturu tənzimləyicilərini və həmçinin bayırdakı temperatura görə ekviterm tənzimlənməni qoşmağa imkan verir.

 

Ekoloji təhlükəsizlik sinifi NOx5
Texniki göstəricilər Ölçü vahidi THERM 20 LXZE.A 5 THERM 20 TLXZE.A 5
Maksimal istehlak gücü kVt 22,2
İstilik təchizatı sisteminin min. və maks. istilik gücü kVt 8,0 - 20,0 9,0 - 20,0
Yanacaq - təbii qaz, propan
Qaz sərfiyyatı - təbii qaz m3/saat. 0,90 - 2,30 1,00 - 2,30
Qaz sərfiyyatı - propan m3/saat. 0,34 - 0,85 0,39 - 0,82
İstilik təchizatı sisteminin min. və maks. təzyiqi bar 0,8 - 3,0
İstilik təchizatı sistemi suyunun çıxışda min. və maks. temperaturu °C 80
Qazanın effektivliyi (FİƏ) % 95-ə qədər
Genişlənmə çəni L 10
İsti su təchızatı boylerinin həcmi L 55 (paslanmayan)
Genişlənmə çəni (isti su təchizatı) L 2
Nominal gərginlik/tezlik V/Hz 230/50~
Girişdə nominal el. gücü Vt 120 150
Elektik komponentlərin müdafiə dərəcəsi - IP 44
Tüstü bacasının diametri mm 120 60/100
Qabaritlər: hündürlük / en / dərinlik mm 830 / 800 / 390
Qazanın kütləsi kg 62 73
Artikul (anbar №) - 1076 1077