Axar qızdırılma ilə divar tipli qazla işləyən qazanlar

secton-header.png

CLN və TCLN, СХ.A və ТСХ.A ikikonturlu qazanların konstruksiyasında "birbaşa qızdırılma" texnologiyası istifadə olunub: bitermik istilik mübadiləçisində "borunun daxilində boru" koaksial sistemin tətbiqi sayəsində, odluğun alovundan həm istilik təchizatı sistemi, həm də təsərrüfat üçün su qızdırılır. Belə konstruksiya yalnız dərhal isti sudan istifadə etməyə deyil, həm də su və qaz sərfiyyatına qənaət etməyə imkan verir.

THERM 14 CLN, TCLN

THERM 14 CLN, TCLN

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 5,5 ÷ 14,0 kVt
İST qızdırılması: bəli
THERM 20 CX.A, TCX.A

THERM 20 CX.A, TCX.A

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 8,0 ÷ 20,0 kVt
İST qızdırılması: bəli
THERM 23 CLN, TCLN

THERM 23 CLN, TCLN

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 10,0 ÷ 23,0 kVt
İST qızdırılması: bəli
THERM 28 CLN, TCLN

THERM 28 CLN, TCLN

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 12,0 ÷ 28,0 kVt
İST qızdırılması: bəli
THERM 28 CX.A, TCX.A

THERM 28 CX.A, TCX.A

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 12,0 ÷ 28,0 kVt
İST qızdırılması: bəli
THERM 32 CLN, TCLN

THERM 32 CLN, TCLN

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 14,0 ÷ 32,0 kVt
İST qızdırılması: bəli