Axar qızdırılma ilə divar tipli qazla işləyən qazanlar

secton-header.png

CLN və TCLN, СХ.A və ТСХ.A ikikonturlu qazanların konstruksiyasında "birbaşa qızdırılma" texnologiyası istifadə olunub: bitermik istilik mübadiləçisində "borunun daxilində boru" koaksial sistemin tətbiqi sayəsində, odluğun alovundan həm istilik təchizatı sistemi, həm də təsərrüfat üçün su qızdırılır. Belə konstruksiya yalnız dərhal isti sudan istifadə etməyə deyil, həm də su və qaz sərfiyyatına qənaət etməyə imkan verir.

THERM 14 CLN.A, TCLN.A

THERM 14 CLN.A, TCLN.A

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 5,5 ÷ 14,0 kVt
İST qızdırılması: bəli
класс_NOx2.jpg
THERM 23 CLN.A, TCLN.A

THERM 23 CLN.A, TCLN.A

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 10,0 ÷ 23,0 kVt
İST qızdırılması: bəli
класс_NOx2.jpg класс_NOx3.jpg
THERM 28 CLN.A, TCLN.A

THERM 28 CLN.A, TCLN.A

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 12,0 ÷ 28,0 kVt
İST qızdırılması: bəli
класс_NOx3.jpg
THERM 32 CLN.A, TCLN.A

THERM 32 CLN.A, TCLN.A

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 14,0 ÷ 32,0 kVt
İST qızdırılması: bəli
класс_NOx3.jpg