THERM 14 CLN, TCLN

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 5,5 ÷ 14,0 kVt
İST qızdırılması: bəli

Yeni CLN və TCLN seriyalı qazanlar mənzillər, fərdi evlər və digər obyektlərin istilik və istu su təchizatı üçün nəzərdə tutulmuş, müasir ikikonturlu qaz cihazlarıdır. İsti suyun hazırlanması axar yolla bitermik istilik mübadiləçisində həyata keçirilir. Qazanın avtomatikası isti su təchizatı qızdırılmasının prioritetini təmin edir.

Qazanın gücü isidilən obyektin istilik itkilərindən və ya isti su sərfiyyatından asılı olaraq 45%-dən 100%-ə qədər nominal güc diapazonunda tənzim edilir.

Qazanın təhlükəsizlik sisteminə bunlar daxildir: standart təhlükəsizlik qrupu; quraşdırılmış dövriyyə nasosunun bloka düşməsindən müdafiə - gündə bir dəfə onun avtomatik işə düşməsi; qazanın özünün donvurmadan müdafiəsi - temperaturun son həddindən aşağı düşməsi zamanı, qazanın avtomatik işə düşməsi; qazanın həddindən çox qızmasından müdafiəsi. Yeni CLN, TCLN qazanlarında xarici temperatur ötürücüsünün siqnalı üzrə tənzimləmə imkanı – ekviterm tənzimlənmə nəzərdə tutulmuşdur.

Texniki göstəricilər Ölçü vahidi THERM 14 CLN THERM 14 TCLN
Maksimal istehlak gücü kVt 15,4 15,6
İstilik təchizatı sisteminin min. və maks. istilik gücü kVt 5,5 - 14,0
Yanacaq - təbii qaz
Qaz sərfiyyatı - təbii qaz m3/saat. 0,65 - 1,65 0,65 - 1,65
Δt = 25 °C zamanı su sərfiyyatı L/dəq. 7,2
Suyun maksimal giriş təzyiqi bar 6,0
İstilik təchizatı sisteminin min. və maks. təzyiqi bar 0,8 - 3,0
İstilik təchizatı sistemi suyunun çıxışda maks. temperaturu °C 80
Qazanın effektivliyi (FİƏ) % 92-ə qədər
Genişlənmə çəni L 7
Nominal gərginlik/tezlik V/Hz 230/50~
Girişdə nominal el. gücü Vt 120 150
Elektik komponentlərin müdafiə dərəcəsi - IP 44
Tüstü bacasının diametri mm 110 60/100
Qabaritlər: hündürlük / en / dərinlik mm 736 / 410 / 305
Qazanın kütləsi kg 26 33
Artikul (anbar №) - 1056.5 1057.5