THERM 20 CX.A, TCX.A

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 8,0 ÷ 20,0 kVt
İST qızdırılması: bəli

СХ.A, ТСХ.A ikikonturlu qazanların konstruksiyasında "birbaşa qızdırılma" texnologiyası istifadə olunub: bitermik istilik mübadiləçisində "borunun daxilində boru" koaksial sistemin tətbiqi sayəsində, odluğun alovundan həm istilik təchizatı sistemi, həm də təsərrüfat üçün su qızdırılır. Belə konstruksiya yalnız dərhal isti sudan istifadə etməyə deyil, həm də su və qaz sərfiyyatına qənaət etməyə imkan verir.

Qazanlar isti su təchizatı axınının dəyişməsinə tez reaskiaya verən, xüsusi isti su təchizatı axını sensoru ilə təchiz edilmişdir. Yeni СХ.А, ТСХ.А qazanlar seriyası ən müasir otaq temperaturu tənzimləyicilərini və həmçinin bayırdakı temperatura görə ekviterm tənzimlənməni qoşmağa imkan verir.

Təkmilləşdirilmiş xarakteristika və yüksək etibarlılığa malik yeni nəsil HDIMS avtomatika platasından istifadəylə, THERM 20 CX.A, TCX.A qazanları.

Texniki göstəricilər Ölçü vahidi THERM 20 CX.A THERM 20 TCX.A
Maksimal istehlak gücü kVt 22,2
İstilik təchizatı sisteminin min. və maks. istilik gücü kVt 8,0 - 20,0 9,0 - 20,0
Yanacaq - təbii qaz, propan
Qaz sərfiyyatı - təbii qaz m3/saat. 0,90 - 2,30 1,00 - 2,30
Qaz sərfiyyatı - propan m3/saat. 0,34 - 0,85 0,39 - 0,82
Δt = 25 °C zamanı su sərfiyyatı L/dəq. 11,5
Suyun maksimal giriş təzyiqi bar 6,0
İstilik təchizatı sisteminin min. və maks. təzyiqi bar 0,8 - 3,0
İstilik təchizatı sistemi suyunun çıxışda maks. temperaturu °C 80
Qazanın effektivliyi (FİƏ) % 94-ə qədər
Genişlənmə çəni L 8
Nominal gərginlik/tezlik V/Hz 230/50~
Girişdə nominal el. gücü Vt 120 150
Elektik komponentlərin müdafiə dərəcəsi - IP 44
Tüstü bacasının diametri mm 120 60/100
Qabaritlər: hündürlük / en / dərinlik mm 830 / 430 / 370
Qazanın kütləsi kg 33 40
Artikul (anbar №) - 1008.8 1011.8