İstilik sistemi üçün kondensasiya qazanları

section-header-2.png

"Yalnız istilik təchizatı sistemi üçün" işarəsi ilə THERM kondensasiya qazanları, obyektin istilik təchizatı sistemi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu qazanlardan hər yerdə, suyun başqa üsulla, məsələn elektrik su qızdırıcısının köməyi ilə qızdırılmasını əvəz etmək üçün istifadə edilə bilər. Bu qazanlar sifarişlə, xarici üç yollu ventilin tətbiqiylə birbaşa qızdırılma olmadan, suyun su qızdırıcıda qızdırılmasıyla tamamlana bilər.

Bu tipli qazanlar yeni tikililərdə, kiçik enerji sərfiyyatlı evlərdə və mənzillərdə, istilik təchizatı sistemləri üçün münasib istilik mənbəyidir. İsti döşəmə sistemi ilə birləşdikdə, 108 %-ə qədər maksimal effektivlik əldə edilir. Həmçinin, fəaliyyət göstərən istilik təchizatı sistemində köhnə qaz tipli qazanın əvəz edilməsi imkanı nəzərdə tutulur.

Yüksək istilik itkisiylə çox mənzilli evlər və sənaye obyektləri üçün bu qazanlar seriyası, Thermona kaskad tipli qazanxana kimi icra edilir.

Filter:
THERM 14 KDN

THERM 14 KDN

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 3,2 ÷ 14,8 kVt
İST qızdırılması: xeyr
sinif_NOx5.jpg
THERM 18 KD

THERM 18 KD

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 1,8 ÷ 19,0 kVt
İST qızdırılması: xeyr
sinif_NOx5.jpg
THERM 24 KDN

THERM 24 KDN

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 4,9 ÷ 20,7 kVt
İST qızdırılması: xeyr
sinif_NOx5.jpg
THERM 25 KD

THERM 25 KD

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 2,5 ÷ 24,9 kVt
İST qızdırılması: xeyr
sinif_NOx5.jpg
THERM 35 KD

THERM 35 KD

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 3,4 ÷ 37,0 kVt
İST qızdırılması: xeyr
sinif_NOx5.jpg
THERM 49 KD

THERM 49 KD

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 7,4 ÷ 49,5 kVt
İST qızdırılması: xeyr
sinif_NOx5.jpg
THERM 65 KD

THERM 65 KD

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 8,4 ÷ 68,5 kVt
İST qızdırılması: xeyr
sinif_NOx5.jpg
THERM 90 KD.A

THERM 90 KD.A

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 25,0 ÷ 95,0 kVt
İST qızdırılması: xeyr
sinif_NOx6.jpg