İsti su təchizatının axar qızdırılmasıyla kondensasiya qazanları

section-header-2.png

"Axar qızdırılma ilə" qrupunda THERM kondensasiya qazanları öz sahiblərinə isti suyun axar hazırlanması imkanını təklif edir. Suyun qızdırılması THERM qazanının tərkibinə daxil olan lövhəli istilik mübadiləçisinin köməyi ilə həyata keçirilir. İsti suyun qızdırılmasının bu üsulunun üstünlüyü, qazanın əldə edilməsinin aşağı dəyəri və birbaşa və ya vasitəli qızdırılma ilə isti su rezervuarının əldə edilməsinə ehtiyacın olmamasıdır.

Qazanın bu tipi mənzildə, bağ evində, şəxsi evdə və ya başqa kiçik obyektdə ailə üçün daha münasibdir. İsti döşəmə sistemiylə kombinasiyada Siz bir qurğuda müasir, çox ekolojieffektiv səmərəli istilik və isti su mənbəyi əldə edəcəksiniz.

Filter:
THERM 18 KDC

THERM 18 KDC

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 1,8 ÷ 19,0 kVt
İST qızdırılması: bəli
sinif_NOx5.jpg
THERM 24 KDCN

THERM 24 KDCN

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 4,9 ÷ 20,7 kVt
İST qızdırılması: bəli
sinif_NOx5.jpg
THERM 25 KDC

THERM 25 KDC

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 2,5 ÷ 24,9 kVt
İST qızdırılması: bəli
sinif_NOx5.jpg
THERM 35 KDC

THERM 35 KDC

Tip: divar tipli
İstilik gücü: 3,4 ÷ 37,0 kVt
İST qızdırılması: bəli
sinif_NOx5.jpg